Bravida i samarbete med Skanska när en ny akutmottagning byggs i Oslo

Bravida Norge inledde under våren 2020 ett samarbete med Skanska för byggnation av en ny akutmottagning i Oslo. I Bravidas uppdrag ingår installation av el i den nya byggnaden till ett ordervärde av 228 MNOK. 

Pressmeddelande

I projektet Oslo Storbylegevakt står Bravida för all elinstallation i den nya byggnaden på 26 722 kvm vid Aker Sykehus, som också omfattar ett parkeringsgarage på 6000 kvm. Det är ett komplext projekt där stort fokus läggs på att säkerställa en avbrottsfri teknisk infrastruktur dygnet runt. Uppdragsgivare är Omsorgsbygg Oslo KF (Oslo kommun).

 – Detta är ett mycket spännande projekt, och tillsammans har vi hittat mycket bra tekniska lösningar för den nya akutmottagningen. Vi har ett starkt fokus på samarbetet med Skanska och andra entreprenörer, säger Arve Kristensen, projektledare el, Bravida Oslo.

Projektet är certifierat enligt BREEAM Excellent, vilket är den näst högsta nivån i miljöcertifieringssystemet, som används för att certifiera byggnaders miljöprestanda. 

Kontraktet signerades den 12 mars och Bravidas uppdrag beräknas vara klart i mars 2023.


För mer information, vänligen kontakta: 

Morten Kjellev, kommunikationschef Bravida
morten.kjellev@bravida.se
+46 72 226 37 79