Bravida installerar för 220 miljoner i Stockholms största miljöprojekt

Stockholm Vatten och Avfall bygger en ny avloppstunnel mellan Bromma och Sickla. Projektet är en entreprenad med YIT som huvudentreprenör. Bravida har fått i uppdrag av YIT att utföra installationer till ett ordervärde av cirka 220 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Bravida har fått i uppdrag av YIT att utföra installation av avloppsledningar, el och ventilation när Stockholm Vatten och Avfall bygger den nya avloppstunneln mellan Bromma och Sickla.

– Det känns bra att ha Bravida som partner i detta viktiga uppdrag åt Stockholm Vatten och Avfall. Det finns alltid utmaningar i byggande av tunnel och då är ett bra samarbete extra viktigt. Det har vi med Bravida, säger Christian Vestergren, Projektchef på YIT.

Projektet är ett miljöprojekt och några av de märkbara positiva miljöeffekterna är både renare badvatten i Mälaren och minskade utsläpp av kväve i Östersjön. Bravida var med när Henriksdals reningsverk utvecklades och moderniserades. Lars Täuber, Divisionschef för division Stockholm kommenterar:

– Vi är trygga med uppdraget och har god erfarenhet av tidigare liknande projekt. Genom våra installationer i projektet är vi med och bidrar till Stockholms framtida avloppsrening, vilket känns både kul och långsiktigt hållbart.

Projektet Stockholms framtida avloppsrening beräknas vara färdigställt 2029 och Bravidas leverans kommer att vara klar i slutet av 2026.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray, kommunikations- och pressansvarig Sverige
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11