Bravida installerar när Swedavia förnyar Stockholm Arlanda Airport

Just nu genomförs en om- och tillbyggnad på Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport. Bravida har fått i uppdrag av IN3PRENÖR, som är huvudentreprenör, att utföra luftbehandlings-installationerna till ett ordervärde om cirka 50 miljoner kronor.

Pressmeddelande

Projektet består av en ca 27000 kvadratmeter stor tillbyggnad på entrésidan av Terminal 5 som ska rymma en ny säkerhetskontroll och en marknadsplats som erbjuder både shopping och restauranger. Inom befintliga terminalbyggnader ska ombyggnadsarbeten utföras.

Då Stockholm Arlanda Airport är ett skyddsobjekt samt att vissa arbeten utförs under pågående verksamhet ställs extra krav på projektgenomförandet vilket Bravida har god erfrenhet och kunskap om. Torbjörn Wastesson, regionchef ventilation i division Stockholm kommenterar:

– Vi är glada över att få förtroendet av In3prenör att tillsammans med dem genomföra detta projekt. Det kommer att kräva noggranna förberedelser i planering och logistik och jag är trygg med att vi på Bravida kommer att leverera med hög kvalitet i gott samarbete och med stort engagemang.

Projektet genomförs som en utförandeentreprenad. Bravidas arbeten startar i Januari 2021 och beräknas vara färdigställt 2024.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray, kommunikations- och pressansvarig Sverige
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11