Bravida Norge tecknar ett större avtal med Pilar Entreprenør i Nordnorge

Bravida har tecknat avtal med Pilar Entreprenør, för installation av el och rör vid en ny laxodling i Nordnorge. Uppdragsgivaren Norway Royal Salmon AS, ges nu förutsättningar att möta en ökad efterfrågan, med nya satsningar i Nordnorge.

Pressmeddelande

Den nya laxodlingen i Dåfjord i Karlsøy kommun har kapacitet att producera upp till 10 miljoner smolt (laxyngel) upp till 400 gram. I planen finns också att bygga en cirkulationsanläggning (RAS) med en total volym på 16 350 kubikmeter.

Pilar Entreprenør som är totalentreprenör för projektet har tillsammans med Overhalla Betongbygg och ScaleAQ, ansvar för byggnation och processanläggningar. Projektet startade under tredje kvartalet 2019 och planeras att slutföras under tredje kvartalet 2021. Bravida har fått i uppdrag att utföra samtliga installationer inom el och rör. Avtalet har ett ordervärde om NOK 78 miljoner.

- För oss på Bravida är detta ett mycket spännande projekt. På Bravida i Tromsø har vi god kunskap och lång erfarenhet av att genomföra stora projekt. Det är oerhört spännande att projektet är inom laxodling som vi tror är en industri som kommer att vara viktig för Norge i framtiden. Vi ser fram emot ett bra samarbete med vår kontraktspartner Pilar Entreprenør, säger Torfinn Rolandsen, regionchef för Region Nord i Bravida Norge.


För mer information, vänligen kontakta:

Morten Reedtz Kjellev
Kommunikationschef, Sverige
morten.kjellev@bravida.se
+46 (0)72 22 63 779