Bravida stärker sin position inom ventilation genom förvärvet av VentFyran i Göteborg AB

Bravida förvärvar VentFyran i Göteborg AB och tar genom förvärvet en starkare position inom ventilationssegmentet i Göteborg. Bolaget har 13 anställda och omsätter ca 33 miljoner kronor.

Pressmeddelande

VentFyran i Göteborg AB erbjuder installations- och servicetjänster inom ventilationsområdet. Företaget har sin etablering på Hisingen i Göteborg. Kunderna är framförallt lokala byggföretag, men företaget arbetar även en del direkt mot bland annat industriföretag och fastighetsbolag. 

– Vi ser förvärvet av VentFyran i Göteborg AB som en av byggstenarna i vår ambition att på sikt bli marknadsledande i ventilationssegmentet i Göteborgsregionen. Företaget har ett bra rykte på marknaden tack vare kompetenta medarbetare och inte minst starka och engagerade ledare, säger Hans Hermansson, regionchef för Bravida i region Göteborg.

VentFyran i Göteborg AB grundades år 2007 i Göteborg av Mats Hallberg, Roger Weiss, Thomas Fallqvist och Magnus Orelöv, som tillsammans äger bolaget. Företaget kommer vid tillträdet att flytta till Bravidas lokaler i Mölndal och integreras med Bravidas befintliga ventilationsverksamhet. Mats Hallberg, som kommer att bli avdelningschef för den sammanslagna ventilationsverksamheten säger så här om försäljningen: 

– Efter snart 13 år som egna företagare så känns det nu roligt och spännande att ta steget in i Bravidakoncernen. Vi ser det som en stor möjlighet att tillsammans med Bravida fortsätta resan med att utveckla våra kundrelationer. Med Bravidas organisation i ryggen får vi nya möjligheter att ta oss an kommande större utmaningar.

Bravida tillträder som ägare den 1 juni 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselotte Stray, Kommunikations- och pressansvarig Sverige
liselotte.stray@bravida.se