Bravida vinner tresiffrigt miljonkontrakt på Stora Bält-förbindelsen

Sund & Bælt A/S har återigen gett Bravida förtroendet att ansvara för drift och underhåll av alla mekaniska och elektriska system på Stora Bält-förbindelsen. Ramavtalet löper över fyra år med möjlighet till ytterligare förlängning i upp till fyra år.

Pressmeddelande

Bravida Danmark vann på nytt anbudet, i konkurrens med tre andra företag. Förutom drift och underhåll av alla mekaniska och elektriska system på Stora Bältbron, har ramavtalet utvidgats till att även omfatta underhåll av Öresundsbrons markanläggning på den danska sidan.

Bravida har redan fyra och ett halvt års erfarenhet av drift och underhåll av Stora Bältbron och tidigare även underhåll av Öresundsbrons markanläggning. 

– Detta avtal betyder mycket för oss och vi är stolta över att vi återigen har fått förtroendet. Vi har en kompetent organisation med mycket erfarenhet och vi är redo att fortsätta vårt viktiga arbete med att se till att installationerna på en av Danmarks viktigaste trafikleder fungerar, säger Johnny Hey, divisionchef, Bravida Danmark.

Avtalet gäller från och med den 1 november 2020. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Morten Kjellev, kommunikationschef Bravida
morten.kjellev@bravida.se
+46 72 226 37 79