Bravida vinner uppdraget att leverera säkerhetslösningar för 130 MNOK till nytt sjukhus i Drammen

Bravida har tecknat sitt största säkerhetskontrakt någonsin i Norge. I uppdraget ingår installation av säkerhetslösningar till ett nytt sjukhus i Drammen, till ett ordervärde på 130 miljoner NOK.

Pressmeddelande

Kontraktet med Helse Sør-Øst RHF undertecknades den 7 juli och i uppdraget ingår installation av passersystem och övriga system för larm, övervakning, brand, stöld, samt installation och tjänster inom lås och beslag. Øyvind Hagen, regionchef Bravida Norge, berättar: 

- Under de senaste åren har Bravida levererat tekniska installationer på Østfoldsjukhuset och A-fløya i Tromsö. Vi har kommit långt med  sjukhusprojektet i Tønsberg och vi befinner oss i en inledande fas med både Molde och Stavanger sjukhus.

- Vi ser fram emot leveransen av säkerhetslösningar till det nya sjukhuset i Drammen och Bravida har rätt kompetens och personal för uppdraget. Tillsammans har vi arbetat målmedvetet för att vinna kontraktet, fortsätter Øyvind Hagen.

Sjukhuset är planerat att vara i drift till sommaren 2025.


För mer information, vänligen kontakta: 

Morten Kjellev, kommunikationschef Bravida
Morten.kjellev@bravida.se
+46 72 226 37 79

Tore Bakke, divisionschef, Bravida Norge
tore.bakke@bravida.no
+47 909 41 607