Bravidas årsredovisning 2019 publicerad

Bravida Holding AB:s årsredovisning för 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

Regulatorisk pressmeddelande

– Efter ett antal framgångrika år, kan vi konstatera att Bravida har en stabil grund att stå på. Detta kommer att vara avgörande framöver. I det nya coronavirusets spår går vi en skakig marknad och en mer osäker framtid till mötes, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef.     
    
Läs mer i Bravidas årsredovisning 2019, som finns tillgänglig på följande länk:

http://www.bravida.se/finansiella-rapporter/ 

 

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2019 kan beställa det via e-post eller telefon.

E-post: IRcontact@bravida.com 

Telefon: 08-695 20 11


För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-kontakt. Telefon: +46 8 695 20 07

 

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 10:00 CET.