Peter Olsen lämnar vd-posten i Solkraft EMK AB

I maj 2020 blev Bravida delägare i Solkraft EMK AB. Bolaget befinner sig i en viktig fas på sin tillväxtresa och för att möta marknadens förväntningar väljer grundaren Peter Olsen att lämna sin nuvarande roll som vd och efterträds tillsvidare av Johnny Petré, Regionchef i Bravida Malmö. 

Pressmeddelande

Som tidigare kommunicerat är förvärvet av Solkraft EMK AB en utveckling av Bravidas kunderbjudande och en del av en långsiktig satsning i målet att bli branschledande inom hållbarhet. 

Solkraft EMK befinner sig just nu i en expansiv fas och för att möta en ny marknad med växande efterfrågan väljer grundaren och nuvarande vd Peter Olsen att lämna sin roll för att helt fokusera på försäljning och kundrelationer. Peter stannar också kvar som styrelseledamot i Solkraft EMK.

När vi valde att gå samman med Bravida som delägare var det med målbilden att växa och skapa en starkare position på marknaden. Solkraft är mitt livsverk och jag är väldigt stolt över vad vi hittills har åstadkommit. För att nå våra mål och skapa de bästa förutsättningarna är min övertygelse att det är rätt steg att ta just nu, kommenterar Peter Olsen.

Bravidas vd och koncernchef Mattias Johansson är också styrelseordförande i Solkraft EMK. Han välkomnar beslutet.
- Solkraft är ett bolag med stor potential och Peter Olsen har haft en nyckelroll i bolagets resa. Inför framtiden är jag övertygad om att det är rätt beslut av Peter att helt fokusera på försäljning. Det kommer vara avgörande för att driva den tillväxt som vi önskar av bolaget.

Peter Olsen efterträds tillsvidare av Johnny Petré. Johnny Petré är Regionchef i Bravida Malmö och kommer oförändrat fortsätta i denna rollen vid sidan av sitt nya uppdrag.