Styrelsen återkallar förslag om utdelning samt incitamentsprogram. Oförändrade arvoden till styrelsen.

Inför årsstämman den 24 april har Bravidas styrelse beslutat att återkalla förslagen om utdelning samt införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) 2020. Styrelsens ambition är att under hösten kalla till en extra årsstämma för att behandla förslagen, om omvärldsförutsättningarna tillåter. 

Regulatorisk pressmeddelande

Som tidigare meddelats, kommer Bravidas årsstämma att hållas den 24 april 2020 klockan 13:00 i bolagets lokaler på Mikrofonvägen 28, Hägersten.

I den rådande osäkerheten till följd av covid-19 har Bravidas styrelse beslutat att återkalla sina förslag till årsstämman om utdelning samt införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för chefer i verksamheten. 

Om förutsättningarna i omvärlden medger det, är Bravidas tydliga ambition att kalla till en extrastämma under hösten för beslut om utdelning och långsiktigt incitamentsprogram. 

– Covid-19 har skapat osäkerhet i den nordiska regionen, men Bravida har en stabil grund att stå på. Vi har under flera år levererat en god kassagenerering och en stabil lönsamhet. Det ger oss ett bra utgångsläge nu när vi går en osäker framtid till mötes, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida.  

Bravidas valberedning har i samband med detta även meddelat att de föreslår oförändrade styrelsearvoden för 2020, en justering av tidigare förslag. 

Möjlighet till förhandsröstning inför årsstämman
Med anledning av den uppkomna situationen kring covid-19, myndigheters anvisningar samt nyligen införd tillfällig lagstiftning, kommer aktieägare i Bravida att ges möjlighet att förhandsrösta. Information om hur aktieägare som önskar förhandsrösta ska agera kommer att läggas upp på bolagets webbplats inom kort. Se länk för ytterligare information: www.bravida.se/investerare/bolagsstyrning/arsstamma-2020/ 

För mer information, vänligen kontakta: 
Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87
Morten Kjellev, kommunikationschef. Telefon: +46 72 226 37 79