Valberedning inför Bravida Holding AB:s årsstämma 2021

I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 24 april 2020, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2020 utsett följande personer att ingå i Bravidas valberedning inför årsstämman 2021:

Pressmeddelande

– Marianne Flink, Swedbank Robur fonder (ordförande)
– Peter Lagerlöf, Lannebo fonder
– Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
– Fredrik Arp, styrelseordförande Bravida Holding ABAktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning kan göra det via e-post till valberedningen@bravida.se eller med brev till adressen:

Bravida Holding AB
Valberedningen
Att: Fredrik Jonsson
126 81 Stockholm

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se, +46 8 695 20 07