Bravida Danmark förvärvar rörelsen i Peiter Olsen El A/S och stärker sin position på Nordsjälland

Bravida Danmark förvärvar rörelsen i elinstallationsföretaget Peiter Olsen El A/S. Bravida stärker därmed sin position i Hillerød med omnejd inom elinstallation, energioptimering och säkerhet till både privata och offentliga kunder. Bolaget omsatte 24 MDKK under 2020. 

Pressmeddelande

Peiter Olsen är ett familjeägt företag i Hillerød, som har utfört elinstallationsuppgifter sedan 1965. Förutom att vara leverantör av elektriska tekniska lösningar har företaget även kompetenser inom bostadsinstallationsövervakning, passerkontroll samt stöld- och brandlarm. 

– Peiter Olsen är en bra och jämlik matchning som kompletterar vår befintliga välfungerande verksamhet i Hillerød. Företaget har idag starka kundrelationer och med förvärvet stärks vår verksamhet i ett geografiskt område som är i stark tillväxt, kommenterar Carsten Bo Knudsen, regionchef för Bravida Danmark.

– Det är nu rätt timing för mitt företag att föras vidare, och det har varit viktigt för mig att hitta en stark köpare. Jag är säker på att Bravida har den professionella och mänskliga kompetens samt resurser som behövs för att säkerställa fortsatt nöjda kunder och en bra framtid för medarbetarna, säger Dion Olsen, ägare av Peiter Olsen El A/S.

Bolaget har idag 18 anställda som kommer att fortsätta i sina nuvarande roller med Benni Frost som avdelningschef. De kommer att ingå i Bravidas region Öst och fortsätta serva sina nuvarande kunder. Integrationen av företaget i Bravida påbörjas 1 oktober 2021.

Att notera: "Peiter Olsen, Lighting and Hardware" inte är en del av detta förvärv och fortsätter därför med Dina Olsen som ägare.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Tf. Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11