Bravida Danmark installerar på nytt sjukhus i Odense och får förtroendet för framtida serviceuppdrag

Bravida Danmark har tecknat avtal med Region Syddanmark för totalleverans, etablering och drift av hela 10kV-infrastrukturen för OUH, det nya sjukhuset i Odense som kommer att ersätta det befintliga Odense universitetssjukhuset.

Pressmeddelande

Nya sjukhuset i Odense är en byggnad på totalt 260 000 m2 där den totala 10kV-infrastrukturen är baserad på ett övergripande försörjningsnät med kopplingsstation, vilket också ingår i Bravidas leverans. Bravida har tecknat avtal om totalleverans, etablering och drift av hela infrastrukturen. I leveransen ingår flertalet teknikområden som täcks i Bravidas helhetserbjudande, exempelvis kyla, säkerhet, el, vs, ventilation med flera. 

– Det är ett komplext projekt då ett sjukhus kräver en stadig och säker försörjningsstruktur. Det är därför med stor glädje att ha nått den milstolpe där vi nu kan ingå avtal för vår 10kV-infrastruktur, kommenterar Kenneth Holm, vice projektledare på Nya OUH.

Utöver installationsavtalet har även Bravida fått serviceuppdrag för fastigheten i 12,5 år. 

– Det är ett spännande uppdrag att vi får tillhandahålla den övergripande infrastrukturen för det nya sjukhuset. Jag är också glad över att vi har fått drifts- och serviceuppdraget. Vi har god erfarenhet av sjukhusbyggnader och besitter hög kompetens i att både driva och underhålla högspänningssystem, kommenterar Ole Høgh, regionchef för Bravida Denmark, region Infrastruktur.

Projekteringen startas under fjärde kvartalet 2021. Etableringen av infrastrukturprojektet påbörjas i januari och förväntas i drift april 2023.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Tf. Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11