Bravida lanserar GreenHub – fossilfria och snabba leveranser av servicetjänster i hela Norden

I takt med att Bravidas bilpark elektrifieras utökas den 1 september även alternativa transportmedel i hela koncernen. Inom konceptet GreenHub ligger fokus helt på cyklar, elsparkcyklar och promenader. GreenHub revolutionerar installationsbranschens leveranser av servicetjänster i storstäderna och tar inte bara bort fossila bränslen ur ekvationen, utan leder även till snabbare service.

Pressmeddelande

GreenHub lanserades med stor framgång i Norge under hösten 2020. Nu utökas projektet till att omfatta fem av Nordens storstäder, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Helsingfors.

Bravidas centrala placering i städerna gör att leveranserna kan utföras med cykel, elsparkcykel eller till fots istället som tidigare, med bil. Målet är att bidra på alla sätt vi kan för att kunna uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030. 

– Med GreenHub förändrar vi traditionella leveranssätt av service i vår bransch. Jag är stolt över att vi på Bravida tar ett stort steg och visar vart skåpet ska stå när det gäller klimatneutrala transporter. Det känns roligt, men också självklart, att vara ett företag i framkant när det gäller gröna leveranser av servicetjänster, kommenterar Mattias Johansson, Bravidas vd och koncernchef. 

Bravidas största fokus är att serva och energieffektivisera fastigheter för en hållbar framtid och i det arbetet spelar transporter till och från kunderna en avgörande roll. GreenHub innebär dock inte enbart minskade utsläppsnivåer, utan även avsevärt bättre leveranstider genom att man slipper sitta i bilköer och leta parkeringsplats.

– Vi kan nå våra kunder och möta dem på ett helt nytt sätt. Det stärker vår position både inom service och hållbarhet, vilket gör både oss och våra kunder ännu mer lönsamma. Gröna huvudstäder är framtiden och jag är därför mycket stolt över att vi nu kan vara den gröna servicepartnern mitt i nordens största städer, tillägger Mattias Johansson, Bravidas vd och koncernchef. 

Invigning av GreenHub sker 1 september, 2021.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray, pressansvarig Koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11