Bravida Norge levererar gas- och tryckluftssystem till nytt sjukhus i Drammen

Bravida Norge har signerat kontrakt för att leverera anläggningar för medicinska gaser och tryckluft till centralbyggnaden i det nya sjukhuset i Drammen. Kontraktet har ett ordervärde om drygt 104 miljoner norska kronor.

Pressmeddelande

Centralbyggnaden i det nya sjukhuset är totalt 90 000 kvadratmeter. Leveranserna omfattar anläggningar för medicinska gaser, medicinsk luft och instrumentluft för den kliniska driften av sjukhuset. I leveranserna ingår även laboratoriegaser samt teknisk tryckluft till laboratorieavdelningar och tekniska områden.

– För oss på Bravida är det ett stort förtroende att få uppdraget, stort tack till byggherren som gett oss det förtroendet. Specialområdet gas- och tryckluftssystem är ett viktigt fokusområde både inom projekt och service för Bravida. Därför är detta kontrakt särskilt viktigt för oss. Nu ser vi fram emot att komma igång med interaktionsfasen och inte minst produktionen, kommenterar Tore Bakke, vd för Bravida Norge. 

Arnstein Hodne, projektdirektör för det nya sjukhuset i Drammen, kommenterar:

– Avtalet med Bravida gör att vi har med oss en partner med hög kompetens inom området. Bravida är en erfaren entreprenör som vi ser fram emot att arbeta med. 

Produktionen startar i april 2022. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11