Bravida Norge vinner kontrakt på nya Stavanger Universitetssjukhus

Bravida Norge har fått i uppdrag att utföra del två av elinstallationerna på nya Stavanger Universitetssjukhus till ett ordervärde om drygt 67,5 miljoner norska kronor. Det nya kontraktet är Bravidas sjätte kontrakt vid nya Stavanger Universitetssjukhus och uppdragen har ett totalt värde på drygt 650 miljoner norska kronor.

Pressmeddelande

Sjukhusets utbyggnad omfattar ytor på 20 000 kvadratmeter utöver de drygt 100 000 kvadratmeter som redan är under uppbyggnad. I projektgenomföringen är hållbara lösningar centralt och för att effektivisera arbetet är arbetssättet digitalt och effektivt med prefabricerade lösningar. 

– Det nya sjukhuset i Stavanger är just nu Norges största byggarbetsplats och Bravida är en nära samarbetspartner med oss i detta projekt. Sjukhuset kommer att bli ett nytt landmärke och vi är glada att nu kunna fortsätta framdriften under 2022 kommenterar Kari Gro Johanson, projektdirektör för nya Sjukhuset i Stavanger. 

Bravida kommer att leverera kompletta elsystem till hela utbyggnaden av det nya sjukhuset och säkerställer därmed en enhetlig installation i hela byggnadsbeståndet.

Jone Vold, projektledare för installationerna vid Stavanger Universitetssjukhus i Bravida Norge, kommenterar:

– Vi är glada över att ha fått förtroendet av Helse Vest. Vi har idag ett gott samarbete och rätt kompetens att hantera de krav som ställs i ett projekt av denna storlek. Detta ger oss också möjligheten att anställa fler duktiga medarbetare, allt från lärlingar till erfarna elektriker.

Trond-Lauritz Larsen, regionchef för region Agder och Rogaland i Bravida Norge instämmer: 

– Projektgruppen gör redan idag ett mycket bra jobb på Stavanger Universitetssjukhus. De har byggt upp värdefull erfarenhet för att genomföra nästa byggsteg på ett effektivt sätt samtidigt som de säkerställer god kvalitet i genomförandet. Vi är stolta över att få arbeta med detta samhällsnyttiga projekt som kommer att vara viktigt för Rogaland under många år framöver.

Bravida startar sina arbeten i maj 2022 och sjukhuset beräknas stå klart år 2024.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11