Bravida satsar stort inom service och installation i Göteborg och bildar specialiserade regioner för respektive område

Bravida bildar nu en region för service och en för installation i Göteborg. Målet är att bli marknadsledande inom alla teknikområden för både service och installation.

Pressmeddelande

För att möta kundernas ökade efterfrågan av helhetsleveranser inom tekniska installationer, har Bravida beslutat att satsa på två regioner i Göteborg, en för service och en för installation. Uppdelningen möjliggör för Bravida att fortsätta utveckla sina tjänster och organisationen ytterligare, inom båda områdena.

– Vi tror att våra kunder kommer att uppleva förändringen som positiv. Dels får vi möjlighet att vara ännu mer proaktiva i vår kundkontakt och vi kommer också kunna öka vårt fokus på att leverera helhetsleveranser inom såväl service som installation. En fördel är också att vi på ett enklare sätt kan fortsätta hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål, kommenterar Anders Ahlquist, divisionschef, division Syd, Bravida.

De nybildade regionerna kommer att ge Bravida bättre förutsättningar för att utveckla enskilda satsningar som görs inom bolaget till både befintliga och nya kunder inom såväl service som installation. 

Målet är att växa med minst 100 medarbetare de närmaste åren. Bravida i region Göteborg har idag omkring 350 anställda med kontor i Mölndal, lilla Bommen, Borås, Alingsås, Stenungsund och på Hisingen.

Omorganisationen träder i kraft den 1 januari 2022.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
tf. Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11