Bravida stärker sin position inom ventilation i Jönköping och förvärvar Öbergs Vent Teknik AB

Bravida förvärvar bolaget Öbergs Vent Teknik AB och stärker därmed sin position inom ventilation i Jönköping. Bolaget omsätter cirka 57 miljoner kronor och har 22 anställda.

Pressmeddelande

Öbergs Vent Teknik grundades 1988 och verkar på ventilationsområdet inom såväl entreprenad som service, men även med specialtjänster såsom OVK-besiktningar. Bolagets huvudsakliga verksamhet drivs i Jönköping men man har kunder och beställare i hela Jönköpings län som består av både lokala och rikstäckande byggföretag samt kommunala bostadsbolag. 

– Vi är glada att välkomna Öbergs Vent Teknik AB till Bravida. Genom förvärvet kan vi nu möta våra kunder med ett komplett erbjudande inom installationer i Jönköpingsområdet. Därmed stärks vår lokala närvaro, helt i enlighet med Bravidas strategi kommenterar Johan Swahn, regionchef Jönköping.

Nuvarande ägare av Öbergs Vent Teknik är vd Mikael Svensson och vice vd Stefan Lathman. Båda kommer att följa med till Bravida och Mikael fortsätter i rollen som avdelningschef, han kommenterar försäljningen:

–  Att nu bli en del av Bravida är både ett spännande och stort steg för oss, vi har genom åren haft en fantastisk utveckling i företaget tillsammans med både anställda och kunder. Vi ser övergången som ett naturligt steg för utveckling och tillväxt samt att vi tillsammans med Bravida får möjlighet att erbjuda ett nytt och efterlängtat helhetserbjudande i Jönköpingsområdet.

Öbergs Vent Teknik AB och Bravida är i dagsläget etablerade på olika platser i Jönköping men planen är att vi skall flytta till gemensamma lokaler under år 2022. Bravida tillträder som ägare den 1 december 2021.


För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11