Bravida installerar i Dahls nya centrallager till ett ordervärde om 33 miljoner kronor

Bravida har fått i uppdrag av NREP Logicenters att utföra detaljprojektering samt installation av el och brandlarm när Dahl bygger nytt centrallager i Bålsta.

Pressmeddelande

Den nya logistikanläggningen omfattar 72 000 kvadratmeter och kommer att bli ett toppmodernt helautomatiskt centrallager. Anläggningen har ett högt hållbarhetsfokus och kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM nivå ’Excellent’. I Bravidas uppdrag ingår detaljprojektering och totalentreprenad av el och brandlarm. 

– Jag är glad att vi har fått förtroendet av NREP Logicenters att vara med och bidra i detta projekt. Vi har tillsatt ett erfaret projektteam med stor kunskap i att utföra installationer i moderna logistikanläggningar. Jag känner mig trygg med att vi kommer att genomföra även detta projekt på ett bra sätt och i gott samarbete, kommenterar Conny Häggman, avdelningschef på Bravida. 

Projektet kommer att sysselsätta omkring 10-15 medarbetare från Bravida.

– Vi har sedan tidigare ett bra samarbete med Bravida och känner oss i trygga händer när det kommer till leverans av detta komplexa projekt, kommenterar Eva Sterner, ansvarig för Development Logicenters.

Projektet startar i maj 2022 och förväntas vara klart maj 2023. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11