Bravida lanserar Bravida Sprinkler Remote – en digital tjänst för kontroller och efterlevnad av sprinklersystem

Bravida har utvecklat en modern och framtidssäkrad lösning för sprinklersystem som gör det möjligt att utföra kontroller på distans.

Pressmeddelande

Bravidas nya digitala lösning Sprinkler Remote gör det möjligt att lagra all dokumentation på genomförda kontroller digitalt. Kontrollerna blir genom detta enkelt tillgängliga för fastighetsägare som enligt regelverk måste genomföras. Lösningen innebär också färre resor och mer kostnadseffektivtet.

– Det har varit ett spännande digitaliseringsarbete i en del av branschen som hittils varit ganska eftersatt och vi är stolta över att nu kunna erbjuda denna lösning på marknaden. Sprinklersystemen blir nu säkrare och mer väldokumenterade, även vår nära samarbetspartner, Vasakronan  är mycket positiva kommenterar Fredrik Torstensson, affärsområdeschef Sprinkler, Bravida.

Elin Stangegård, ansvarig för affärsutveckling inom Sprinkler på Bravida kommenterar:

– Vasakronan har varit en betydande partner till oss i vår utveckling av tjänsten Bravida Sprinkler Remote. Vasakronan har aktivt deltagit vid både tester och genomförande av pilotcase vilket gör att vi fått värdefull respons i vårt arbete med affärsutvecklingen.

Bravida Sprinkler Remote finns nu tillgängligt via Bravida Sverige AB.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11