Bravida Norge installerar energieffektivt när Tromsø bygger ny skola, till ett ordervärde om 100 miljoner NOK

Bravida Norge står för alla tekniska installationer när Peab Bjørn Bygg bygger ny skola på 13 500 kvadratmeter. Den nya skolan kommer ge plats för över 1000 elever och cirka 250 anställda i Troms och Finnmark län.

Pressmeddelande

I Bravidas uppdrag ingår leverans av el, ventilation, automation och rörtekniska lösningar, både vid renovering av befintliga byggnader samt nybyggnation. Tidigare har gymnasiet och yrkesskolan varit placerade på två olika platser i Breivika och Rambergan. De nya lokalerna som byggs kommer istället att samla eleverna på en gemensam plats.  

– Det här är ett viktigt projekt för Bravida i Tromsø. Elever och personal kommer med vår hjälp att få en byggnad med energieffektiva lösningar som upprätthåller en god arbetsmiljö. Planeringen och valet av lösningar som Bravida utför går också i linje med de hållbarhetskrav som landstinget har i Troms och Finnmark, kommenterar Torfinn Rolandsen, regionchef Region Nord, Bravida Norge.

Bravida har tillsammans med huvudentreprenör Peab Bjørn Bygg, projektutvecklare och beställare utfört en samverkansfas för att planera och säkra projektet på bästa möjliga sätt.

Projektet påbörjades i juni 2022 och beräknas vara klart i maj 2023.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef 
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11