Bravida Norge levererar brandsäkerhet åt en av Norges största fastighetsförvaltare till ett ordervärde om cirka 100 miljoner NOK

Bravida Norge har tecknat ramavtal med Oslobygg KF, en av de största fastighetsförvaltarna i Norge för underhåll av brandlarmsystem, nödbelysning och styrsystem.

Pressmeddelande

Bravida kommer att leverera brand- och säkerhetstjänster till skolorna i Oslobygg KF:s fastighetsportfölj som består av 650 skolbyggnader fördelade på 177 skolor. Oslobygg KF äger, förvaltar, bygger och utvecklar offentliga byggnader för alla livets faser i Oslo och kommer satsa stort på utveckling av tätorter under de kommande åren.

– Detta är ett viktigt avtal, både för Bravida och även för affärsområdet Fire & Security. Det är glädjande att bedömningen har gjorts på alla utvärderingskriterier som innefattar goda inköpsvillkor, kompetens och kvalitet, uppgiftsförståelse och miljö, kommenterar Frode Ljunggren Andersen, avdelningschef, Fire & Security i Oslo, Bravida Norge.

Avtalet är på fyra år och startade den 1 oktober 2022.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11