Bravidas lösning sänker fastighetsägares energikostnader

Genom att styra och övervaka fjärrvärmen för anläggningar direkt via mobil eller surfplatta, kan fastighetsägare sänka sin energianvändning med hjälp av Proptech BOX – Heat. Fastighetsägare kan sänka sina energikostnader med minst 10–15 % och minska sitt klimatavtryck. 

Pressmeddelande

– Med tanke på stigande energipriser känns det helt rätt i tiden att vi erbjuder en lösning för våra kunder där de kommer kunna dra ner på sina energikostnader och samtidigt minska sin klimatpåverkan. Det går också helt i linje med Bravidas eget hållbarhetsarbete där vi genom våra tjänster ska hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp med 55 % till 2030, kommenterar Stefan Sandström, Head of Automation på Bravida.

Den digitala fjärrövervakningen som erbjuds i Proptech BOX – Heat gör det möjligt att övervaka och styra fastigheten effektivt och enkelt på distans. Genom Proptech BOX – Heat är fastigheten uppkopplad mot kundens eget BMS-system eller till Bravidas Cloud. Kunden ges också möjlighet till olika nivåer av servicetjänster. Lösningen kan kompletteras med intelligent och autonom optimering med stöd av AI. Fastighetsägaren får även tillgång till Bravidas onlineportal för historik och visualisering av anläggningen. 

Proptech BOX – Heat finns tillgänglig i Sverige sedan mars 2023 och kommer lanseras i övriga Norden under april 2023. Proptech BOX – Heat är den första lanseringen i en serie av nya uppkopplade lösningar som utvecklas inom ett ekosystem av specialiserade leverantörer. 

Läs mer om Proptech BOX – Heat här.För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11