Bravida Finland stärker sin position i Helsingfors

Genom en inkråmsaffär har Bravida Finland förvärvat rörelsen i Nykysähkö Oy och Nykyrakennus Oy och stärker därmed sitt erbjudande inom installation och service. Verksamheten omsätter 3,6 miljoner euro och har 11 anställda.

Pressmeddelande

Den förvärvade verksamheten verkar inom elinstallationer, reparationsarbeten och underhållstjänster i Helsingforsregionen. Kunderbjudandet kompletteras med olika byggtjänster som renovering och fastighetsförändringar.

– Vi är glada att genom förvärvet nu välkomna nya medarbetare in i Bravida. Vårt regionala erbjudande inom service, underhåll och renovering i Helsingforsregionen stärks nu ytterligare, vilket är helt i enlighet med Bravidas strategi att växa i Finland, kommenterar Marko Holopainen, divisionschef för Bravida Finland. 

Juho Peltomäki, vd för Nykysähkö Oy och Nykyrakennus Oy kommenterar:

– Vi ser ljust på framtiden och är glada över att nu bli en del av Bravida. Vi är övertygade att vi nu kan fortsätta vår positiva utveckling och få ännu mer stöd för tillväxt, samtidigt som vi kan vidareutveckla vårt kunderbjudande. Vi har alltid varit ett flexibelt och kundorienterat företag och vi kommer att fortsätta arbeta på samma sätt även i framtiden.

Bravida tillträder som ägare den 1 maj 2024. 


För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11