Bravida installerar för 183 miljoner vid Stockholms nya reningsanläggning för renare avloppsvatten

Bravida har fått i uppdrag av Veidekke att utföra installationer inom vs, supportsystem och ventilation när Henriksdals reningsverk byggs ut och får en större anläggning i Sickla utanför Stockholm. Det nya reningsverket bidrar till att vattnet som släpps ut i Östersjön blir renare.

Pressmeddelande

I projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA) utvecklas Henriksdals reningsverk och Sicklaanläggningen till ett av världens mest moderna där avloppsvattnet kommer att renas med ny effektiv teknik. 

– Bravida är en samhällsviktig installatör och vi är involverade i många av Stockholms pågående projekt inom infrastruktur. Vi är väldigt glada att få vara med på ännu ett uppdrag inom detta projekt där vi redan är delaktiga med installationer vid Henriksdals biolinjer och avloppstunneln, kommenterar Peter Johansson, regionchef för region VVS Stockholm på Bravida. 

I Bravidas uppdrag ingår installationer inom vs, supportsystem till reningsverkets processer och ventilationssystem för bergrum och teknikbyggnad.

Johan Håkansson, kommersiell projektchef för Sicklaprojektet på Veidekke, kommenterar:

– För att klara befolkningsökningen i Stockholm och samtidigt kunna leva upp till framtidens ökade miljökrav, behöver Stockholms avloppsrening förnyas. Vi ser fram emot att samarbeta med Bravida i detta projekt som vi valt som leverantör för att de kan erbjuda den bästa helhetslösningen för att klara denna omfattande entreprenad. 

Produktionen startar hösten 2024 och pågår fram till slutet av 2027.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11