Bravida presenterar utredning om överfakturering

Den 4 april 2024 initierade Bravida en utredning med anledning av Region Skånes beslut att häva ramavtal med Bravida Sverige AB. Bravida har undersökt samtliga avtal i de 11 avdelningar som haft Region Skåne som uppdragsgivare.

Regulatorisk pressmeddelande

• Undersökningen visar att avsiktlig överfakturering förekommit i den avdelning som Region Skåne uppmärksammat. 
• I övriga 10 avdelningar har ingen avsiktlig överfakturering förekommit.
• Bravida kommer att polisanmäla.
• Bravida har också gjort en bredare genomlysning av övriga kunder med ramavtal i offentlig sektor i Sverige. Det finns inga tecken på någon avsiktlig överfakturering. 

Den aktuella avdelningen Malmö El Service har under tre år överfakturerat Region Skåne motsvarande ett värde på ca 1,5 MSEK. Avdelningen har också överfakturerat ytterligare en kund i Skåne till ett bedömt värde av cirka 0,6 MSEK.

– Det som skett inom en av våra avdelningar i Region Malmö är allvarligt och går stick i stäv mot våra riktlinjer, processer och värderingar. Våra kunder ska känna trygghet i att de faktureras korrekt. Eftersom överfakturering kan vara en brottslig handling kommer vi att göra en polisanmälan, kommenterar Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida.

Bravida har också genomfört en bredare genomlysning av övriga avtal med ramavtalskunder i offentlig sektor i Sverige. Där har vi granskat avvikelser mellan fakturerade och registrerade timmar på samma sätt som i Skåne.

Samtliga ramavtal med en årlig omsättning om minst 10 MSEK har granskats. Det rör sig om 26 avtal med en sammanlagd omsättning på ca 470 MSEK det senaste året. Det är cirka 50% av omsättningen på våra ramavtal i offentliga sektor i Sverige. Av totalt 25 816 arbetsordrar fann vi 75 fall av avvikelse som var större än 11 timmar. Detta motsvarar 0,3% av totalt antal granskade ordrar och det finns acceptabla förklaringar till dessa.

– Vi har inte funnit belägg för att det skulle förekomma avsiktlig överfakturering i någon annan avdelning än Malmö El Service, kommenterar Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida.

Region Skåne har polisanmält Bravida och Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning. Bravida bistår och samarbetar med polis och åklagare i deras arbete där det är aktuellt. 

Rapporten ”Granskning av Bravida Region Malmö” finns att läsa nedan.


Inbjudan till presentation
Den 29 april kl. 15.00 presenteras resultaten av utredningen i direktsänd webbsändning. Presentationen kommer att hållas av Mattias Johansson, vd och koncernchef, Åsa Neving, CFO och Liselotte Stray, kommunikationschef.

Länk till webbsändning
https://ir.financialhearings.com/bravida-webcast-april-2024


För analytiker finns det möjlighet att ställa frågor i samband med presentationen via telefonkonferens. Kontakta Peter Norström, IR-ansvarig (peter.norstrom@bravida.se) för vidare information. 

Media och press är välkomna att lyssna på presentationen, och det finns möjlighet att boka in en tid för intervju, kontakta Liselotte Stray, Kommunikationschef (liselotte.stray@bravida.se) för att anmäla ditt intresse.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11


Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-29 08:00 CET.