Bravida stärker sin position inom elservice i Gävle

Genom en inkråmsaffär har Bravida förvärvat rörelsen i Norin Företagsservice AB och stärker därmed sitt erbjudande inom elservice i Gävle. Bolaget omsätter 18 miljoner kronor och har 8 anställda.

Pressmeddelande

Norin Företagsservice AB grundades år 1999 och är verksamma inom elservice. Bolaget har sitt huvudkontor i Gävle. Kundbasen består av bolag inom bygg- och fastighetsservice samt privatpersoner.

– Förvärvet av Norin Företagsservice blir ett bra komplement till vår befintliga verksamhet genom kontakter med fastighetsägare och lokala byggföretag. Vi breddar nu vårt kunderbjudande ytterligare inom service, kommenterar Magnus Ohlsson, regionchef för region Södra Norrland på Bravida.

Urban Norin, ägare av Norin Företagsservice AB, kommer fortsätta ingå i verksamheten. Han kommenterar:

– Det känns spännande och bra att bli en del av Bravida då både jag och mina medarbetare får större chans till utveckling. Bravida är ett stort bolag med en stark lokal närvaro och känns som en bra och stabil arbetsgivare. 

Bravida tillträder som ägare den 3 juni 2024.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11