Bravida stärker sin position inom industriservice och ventilation i norra Sverige

Bravida förvärvar bolaget Ambra AB och stärker därmed sitt erbjudande inom industriservice och ventilation i Skellefteå, Piteå och Luleå. Bolaget omsätter cirka 110 miljoner kronor och har 40 anställda. 

Pressmeddelande

Ambra AB verkar inom industriservice och installation och service inom ventilation. Bolaget har sitt huvudkontor i Skellefteå med filialer i Luleå och Piteå. Kundbasen består av olika industribolag, byggbolag, fastighetsbolag och offentlig sektor. 

– Det känns väldigt bra att välkomna in Ambra och deras kompetenta personal till Bravida. Ambra har ett gott rykte på marknaden och vi kommer tillsammans kunna stärka vårt kunderbjudande inom service och installation ytterligare på den lokala marknaden, kommenterar Anders Eriksson, regionchef för region Norra Norrland på Bravida.

Adam Ådin, transaktionsansvarig på investmentbolaget Treac AB och avgående styrelseordförande på Ambra AB, kommenterar:

– Det känns bra och tryggt att lämna över ägandet av Ambra till Bravida. I Bravida får Ambra en ägare som kan branschen både utan och innan. Våra medarbetare får ingå i Bravidas gemenskap och ta del av kunskap, erfarenhet, verktyg och processer som kan utveckla verksamheten vidare. Jag önskar alla parter stort lycka till på den fortsatta tillväxtresan. 

Bravida tillträder som ägare idag den 2 maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11