Ledningsförändring i Bravida Division Syd

Bravidas interna utredning av varför Region Skåne hävt sitt ramavtal med Bravida Sverige AB visar två saker. Dels att det förekommit avsiktlig överfakturering. Därtill fanns det stora brister i hanteringen av ärendet och kundrelationen med Region Skåne. Som en konsekvens av detta får chefen för Division Syd lämna Bravida.

Pressmeddelande

Den 4 april 2024 initierade Bravida en intern utredning med anledning av Region Skånes beslut att häva sitt ramavtal med Bravida Sverige AB.

Utredningen, som presenterades den 29 april 2024, visar att två ramavtalskunder i offentlig sektor avsiktligt överfakturerats av Bravidas lokala avdelning Malmö El Service. Saken är polisanmäld och ansvarig chef har tagits ur tjänst. Utöver det visade utredningen att en av de drabbade kunderna, Region Skåne, bemötts på ett oacceptabelt sätt. Den ansvariga divisionschefen har visat en underlåtenhet att agera i ärendet. 

– Med anledning av det som hänt, har jag kommit fram till att division Syd behöver ett nytt ledarskap. Jag har därför bett Anders Ahlquist, chef för Division Syd att lämna Bravida, kommenterar Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida. 

Lars Täuber, chef för Division Mitt blir utöver sitt nuvarande uppdrag, ny tillförordnad chef för Division Syd.


För kontakt:
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11