Sprinkler – Vi släcker innan brandkåren kommer

En sprinkleranläggning kontrollerar eller släcker bränder i 98% av fallen. Det är bättre än någon annan brandskyddsåtgärd. Ett automatiskt sprinklersystem är alltid redo att skydda ditt liv och din egendom – dygnet runt, året om.

Installation av sprinkleranläggningar

Bravida hjälper till med allt inom sprinkleranläggningar – hela vägen från underlag inför investeringsbeslut till installation och efterföljande service. Våra erfarna konstruktörer tar fram sprinklerlösningar som både är kostnadseffektiva och anpassade till förutsättningarna i din verksamhet.

Vi konstruerar och bygger anläggningar i enlighet med Svenska/Europeiska normer SBF/SS-EN 12845 eller amerikanska standarder som NFPA eller FM Global.

Bravida är certifierat för sprinkler av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering), både på individnivå och på företagsnivå. Vår personal har många års erfarenhet inom området.

Service av sprinkleranläggningar

Behöver du – exempelvis anpassa sprinkleranläggningen till nya hyresgäster, uppdatera dokumentation, utbilda anläggningsskötare eller utföra systematiskt underhåll och funktionsprover, då ordnar vi det för dig. Oavsett din anläggnings ålder eller fabrikat tar vi hand om din anläggning för att säkerställa funktion och dokumentation.

Inom sprinkler hjälper vi till med:

  • Projektering, konstruktion och dokumentation
  • Total- och utförandeentreprenader
  • Om- och tillbyggnad av befintliga anläggningar
  • Systematiskt underhåll och funktionsprov
  • Uppdatera dokumentation

Fråga oss, vi hjälper dig!

  • Sprinkler Stockholm, telefon: 08-602 30 10
  • Sprinkler Norr, telefon: 090-15 26 00
  • Sprinkler Syd, telefon: 042-12 05 90
  • Sprinkler Väst, telefon: 0320-20 71 70

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravidakontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller för stort.