Så fungerar släckning med vattendimma 

Vattendimma släcker bränder genom att sprida mycket små vattendroppar. De är mindre än en millimeter. Med vattendimma minskar behovet av vatten, samtidigt som släckeffektiveten ökar. Men hur funkar det då?

Enligt brandtriangeln så behövs tre saker för att en brand ska uppstå: syre, brännbara föremål och värme. Vattendimma kyler ned värmen snabbt. Genom förångningen av de mycket små dropparna sker nedkylningen nästan omedelbart.


De små vattendropparna expanderar och förvandlas till ånga. Det innebär att det blir syrebrist runt lågorna, något som bidrar till att elden kvävs. Ju kraftigare branden är, desto effektfullare blir syrebristen. De små dropparna minskar värmen genom att reflektera värmestrålarna. Detta minskar sannolikheten för att branden ska spridas. Kapaciteten att reflektera strålningsvärmen ökar ju mindre vattendroppen är.

 

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

Vill du veta mer om hur släcklösning med vattendimma fungerar?

Kontakta något av våra lokala kontor

Var är vattendimma lämpligt som brandskydd?

Eftersom vattendimma bara kräver en liten mängd vatten räcker det att installera en pump som inte tar något stort utrymme. Det kan vara lämpligt i allt från höghus till hotellkomplex. Vattendimma är också ett bra alternativ i historiska byggnader. Det är lättare att få till en snygg installation eftersom vattendimma inte kräver rör med en kraftig dimension.


Vattendimma är också lämpligt som brandskydd för att skydda teknisk eller känslig utrustning. Det kan handla om allt från moderna sjukhus till industrilokaler med turbiner eller datahallar. Med vattendimma används en liten mängd vatten. På så sätt skyddas känsliga maskiner om brandskyddet skulle lösas ut. Dessutom sker nedkylningen jämnare med vattendimma, vilket gör att man exempelvis undviker sprickbildning i metaller i turbinrum.

Läs mer om vad turbininjenjören säger om vattendimma.

10 fördelar med vattendimma

 

 1. Förbrukar mindre vatten - ett hållbart alternativ.
 2. Genererar mindre släckvatten för reningsverken.
 3. Inga kemikalietillsatser behövs.
 4. Mindre förrådstankar.
 5. Enkel installation vid renovering och ombyggnad.
 6. Rör i mindre dimensioner som är enkla att dölja.
 7. Tar lite plats jämfört med många andra brandskyddslösningar.
 8. Skyddar känslig utrustning.
 9. Ett säkert och effektivt brandskydd.
 10. Kräver lite underhåll.

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

Bravida sprinkler_puff_Fastighet_690x460-low.jpg

 

Nytt svenskt regelverk för vattendimma

 • Vattendimma är ett väl beprövat brandskyddssystem som har använts mycket på fartyg.
 • 2019 kom Sveriges första regelverk för vattendimma, som innehåller krav på exempelvis installation, driftsättning och underhåll.
 • Bravida projekterar med behöriga ingenjörer för vattendimma högtryck  enl. SBSC SBF 2019:1.
 • Bravida är behörig anläggarfirma för vattendimma högtryck enl. SBSC SBF 2020:1.
 • Bravida jobbar med världsledande produktleverantörer på både lågtryck och högtrycksvattendimma.
 • Alla dysor som används i dimsprinklersystem är testade enligt standardiserade testmetoder.
 • Bravida har lokal service med personal över hela Sverige som jobbar med vattendimma.

Vill du veta mer?  Kontakta oss!