Service

Regelbunden service ökar livslängden. Vi hjälper till med drift och underhåll av tekniska system i alla typer av fastigheter och anläggningar.
Vi finns där du finns
Inget uppdrag är för litet eller för stort
Du behöver bara en leverantör – vi kan allt inom service och installation
Vi gör det vi sagt, vi följer upp och vi förbättrar oss ständigt

Service i Bravida

Ett serviceavtal med Bravida förenklar tillvaron för dig som är fastighetsägare eller förvaltare. Genom regelbunden tillsyn och skötsel kan Bravida hjälpa till att minska löpande driftskostnader och samtidigt öka driftsäkerhet.

Inom service hjälper vi till med:

  • Drift och förebyggande underhåll
  • Felavhjälpande underhåll
  • Planerat underhåll
  • Mindre ombyggnationer och lokalanpassningar

Några typiska exempel på serviceuppdrag är kontroll av el- eller säkerhetsanläggningar, översyn av anläggningar för värme, kyla, vatten eller sprinklers, eller skötsel av ventilationsanläggningar..

Vi gör även energioptimeringar där vi analyserar fastighetens energiåtgång och utför exempelvis driftoptimering eller installationer som sparar energi och pengar.

Våra teknikområden

Bravida erbjuder service, drift och underhåll av de funktioner som ger fastigheter liv. Våra huvudsakliga teknikområden är el, vs, ventilationsäkerhet, sprinkler, kyla och kraft. Vi hjälper även till med teknisk fastighetsdrift i alla typer av fastigheter och anläggningar.

Nationellt serviceavtal: ett samlat grepp på alla anläggningar

Bravida erbjuder även nationella serviceavtal. Med verksamhet på 150 orter i Norden kan vi hjälpa större kunder att ta ett samlat grepp på drift och underhåll av alla sina anläggningar eller fastigheter. Vill du veta mer? Kontakta någon av våra kontaktpersoner för rikstäckande avtal.

Smarta installationer sparar energi

Behöver du hjälp med rördragning, sprinklers eller kyla? En ny säkerhetslösning till kontoret? Översyn av gamla elinstallationer eller ventilationslösningar? Vi kommer gärna med förslag på installationer som är kostnadseffektiva, driftsäkra och bra för miljön. Inget projekt är för litet eller för stort.