Lås för alla fastigheter och byggnader

Med ett komplett erbjudande och kunniga låssmeder kan vi hjälpa dig att projektera, installera och ge service inom: 

  • Mekaniska lås
  • Elektriska lås
  • Nyckelfria lås
  • Cylindrar och nycklar 
  • Låssystem 
  • Passagesystem 
  • Nöd- och utrymningsprodukter 
  • Dörrautomatik 
  • Säkerhetsskåp/nyckelskåp 

Certifierat låsföretag – auktoriserad låssmed 

Vi har erfarna låsmästare, låssmeder och låstekniker med branschspecifika certifieringar. Vår samlade kompetens gör att vi kan hantera alla olika typer och storlekar av låsanläggningar.

Vår kompetens – din trygghet

Ritningar, försäkringskrav och val av lösningar. Det är många frågor att ta ställning till. Våra projektledare, låssmeder och låstekniker ser till att du kan känna dig trygg. Vårt arbete sker fackmannamässigt enligt de certifieringar och krav som både du och branschen arbetar efter.

Garanti_text_2.png