Passersystem med högsta säkerhet

Vill du ha kontroll på vem som går in i och ut från verksamhetens lokaler? Ett elektroniskt passerkontrollsystem kan hjälpa både små och stora arbetsplatser att förbättra sin säkerhet.

Integra passersystem med många möjligheter

Bravida är marknadsledande inom stora och komplexa passersystem som hanteras inom vårt säkerhetssystem Integra. Med Integra får du ett toppmodernt larm- och passersystem som kombinerar hög funktionalitet med högsta säkerhet i ett integrerat säkerhetssystem, som kan styra, övervaka och presentera händelser i samma stund som de sker.

Systemet gör det enkelt att administrera stora personalflöden i större företag och organisationer, samtidigt som lösningen är skalbar nedåt och kan ge överblickbar hantering i små enkla lösningar. Integra klarar nya standarden för passersystem SS-EN 60839-11-1.

 

Inom passersystem erbjuder vi:

  • Analys, projektering
  • Systemintegration
  • Installation av hårdvara
  • Programmering och systemsupport
  • Analys och uppföljning
  • Service
Integra passersystem

Hör av dig till oss! 

Bravida ser till att det som måste fungera fungerar. Vad kan vi göra för dig idag?  Kontakta oss för att diskutera dina behov och önskemål.