Elservice

Kvaliteten på din anläggning eller fastighet är viktig för att verksamheten ska vara så lönsam som möjligt och arbetet flyta på. Genom regelbunden service av elinstallationer kan du undvika både avbrott och andra otrevliga överraskningar. Vi på Bravida har mångårig erfarenhet av att hjälpa till med elreparationer och service oavsett om det gäller industrilokaler eller kontor. Vi strävar efter att bli experter på just din fastighet och kommer gärna med passande lösningsförslag.

Förhindra oväntade kostnader med rätt elservice

Med en regelbunden översyn av anläggningen eller fastigheten kan du upptäcka fel och brister i tid och slippa höga räkningar vid akut jourhjälp. Det är också viktigt rent säkerhetsmässigt att underhålla elen i anläggningen. Våra elserviceavdelningar erbjuder:

 • Elinstallationer
 • Tele, data och fiber
 • Högspänning
 • Ställverk / reservkraft
 • Termografering
 • Larm- och säkerhetssystem
 • Industriinstallationer
 • Styr och övervakning
 • Energioptimering
 • Kvalificerade mättjänster enligt ISO/IEC 17020:12*
Bravidas servicetekniker

Så här jobbar vi med service i fastigheten

 

Få överblick över fastighetens elinstallationer

Bravida går igenom centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar och ser över fastighetens elstandard. Fel i elinstallationer är ibland dolda och riskerna går inte alltid att upptäcka vid första anblick.

Bravidas elektriker utför elservice

Upptäck problemet i tid

Gamla eller bristfälliga elanläggningar är inte bara en stor brandrisk utan kan även orsaka höga kostnader i form av hög elförbrukning eller avbrott. Dessutom innebär ett driftstopp att produktionen avstannar med minskad effektivitet som följd

Hitta fram till hållbara och kostnadseffektiva lösningar

Vi hjälper dig till att ta ställning till om mindre åtgärder behövs eller om större förändringar krävs. Exempelvis om eneriganvändningen kan minskas för ökad hållbarhet. Vid byte av elcentral ser vi till att göra kostnaderna transparenta och även att bytet sker på ett så smidigt sätt som möjligt. Allt enligt den senaste expertisen.

Skräddarsydd elservice efter dina behov

Bravida utför elservice och underhåll av elektriska lösningar i alla sorters fastigheter och anläggningar. Det spelar ingen roll om det är en stor industri, ett stort sjukhus, en mindre bostadsrättsförening eller förskola – vi har elektriker för alla sorters uppdrag. 

 • Vi lägger vikt vid att förutsättningarna är olika i de olika byggnader, dels rent tekniskt men också på grund av hur de anställdas vardag ser ut.
 • Vi strävar efter att ta höjd för skador på fastigheten, såväl olyckor som skadegörelse. 

Hur trygga anser personalen att de är i byggnaden?

 

Automatiserad belysning och sensorer ökar ofta trygghetskänslan. Därtill är det viktigt med god ventilation för arbetsmiljöns skull och och automatisering av produktionsleden, så att resurserna används på bästa sätt.

Kontinuerlig översyn med ett elserviceavtal

Ett serviceavtal med Bravida hjälper dig att upptäcka eventuella fel eller problem och åtgärda dem smidigt. Elservice behöver inte bara handla om att ta hand om en befintlig lösning, utan kan även innebära utveckling och tillägg som moderniserar ditt elsystem.


 

Optimera allt från larm till högspänning

Bravidas elektriker hjälper till med optimering, genomgång och service av alla typer av elinstallationer. Det kan till exempel gälla all tele, data och fiber i din anläggning eller säkerhetssystem. Detta innefattar bland annat lås, larm och kameror för att värna om personal och stöldbegärliga inventarier. Vår elservice kan också innebära reparationer eller översyn av industriinstallationer, högspänningsanläggningar eller ställverk. Inget uppdrag är för litet, eller för komplext.

Kontakta våra behöriga elektriker

Våra elektriker kan hjälpa dig oavsett om du behöver lösa ett akut problem eller få tips på långsiktiga lösningar, som till exempel att energioptimera din fastighet. Genom ett serviceavtal kan vi bygga upp en relation som löper över flera år och skapar en hållbar, lovande framtid för dina elinstallationer. Detta eftersom vi lär känna verksamheten ordentligt för en god kontinuitet i samarbetet. Vi utgår från tidigare dokumenterat serviceunderhåll. Det innebär att alla insatser vi gör är pricksäkra och genomtänkta. 


Hör av dig till någon av våra avdelningar för att ta reda på vad vi kan hjälpa just dig med.