Hållbarhet

Energi- och klimatförbättrande åtgärder

Bravida erbjuder injustering och energioptimering av värme- och luftbehandlingsanläggningar. Åtgärderna innebär ofta en märkbar besparing för stora fastigheter- och byggnader, till exempel hotell, skolor och sjukhus.

Med ett energi- och klimatavtal optimerar vi energibesparingen under hela anläggningenss livscykel. Vi gör en tillståndsanalys, där du ser nuvarande status på din kylanläggning, och en framtidsanalys som visar vilka underhåll som behövs framöver. Vi gör även okulärbesiktningar med kompletta mät- och analyssystem för korrigering av eventuellt felaktiga dimensioneringar, vilket sänker dina kostnader.

Genom att teckna ett energi- och klimatavtal minskar också koldioxidutsläppen avsevärt för hela kylsystemet. Tillsammans bidrar vi till framtidens kylteknik!

Vad är F-gas?

Fluorerande växthusgaser (F-gaser) är gaser som används bland annat i kyl-, frys- och luftkonditioneringsapplikationer. 

Vad säger den Europeiska F-gasförordningen?

EU har, som ett steg i att motverka klimatförändringarna, beslutat att fasa ut användningen av F-gaser genom att begränsa köldmediekvoterna på marknaden. Den Europeiska F-gasförordningen (EU/517/2014) ställer därför krav på regelbundna obligatoriska läckagekontroller av HFC-kylsystem samt dokumentation av köldmediepåfyllning/frekvens.

Hur berörs jag som konsument?

F-gasförordningen begränsar försäljningen av F-gaser i EU och förbjuder köldmedier med hög klimatpåverkan (CO2e) vid nyinstallation och service. Om du har värmepumpar, kyl- eller frysutrustning i din verksamhet som innehåller köldmedium är sannolikheten stor att du kommer påverkas av förordningen.

Hur mäts köldmediers miljöpåverkan?

Köldmediers miljöpåverkan mäts i GWP (Global Warming Potential) och anger hur stor växthuseffekt det specifika köldmediet har i förhållande till koldioxid. Ju högre GWP-värde ett köldmedium har, desto mer bidrar det till växthuseffekten. Mer info finns att läsa på https://www.alltomfgas.se

Grön kyla

Bravidas ambition är att endast använda naturliga köldmedier som är framtidssäkrade, exempelvis CO2, ammoniak och propan.

Vi hjälper till välja det köldmedium som passar bäst i din anläggning: 

  • CO2 används framförallt i livsmedelsbutiker, matförädlingsindustri, storkök, men även i datahallar och teknikrum.
  • Ammoniak installeras företrädesvis i ishallar, tung industri och processindustri.
  • Propan finns i hushållskylskåp och mindre installationer.