Produkter och tjänster

Vi erbjuder helhetslösningar inom alla kylområden.

Butikskyla

Kyla för livsmedelsbutiker och stormarknader.

Bravida levererar kylutrustning och installerar energismarta kylanläggningar i alla typer av livsmedelsbutiker – från närbutiker och servicehandel till stormarknader. Vi projekterar och levererar alla slags kyltekniska lösningar.  Dessutom erbjuder vi service på lokal nivå.

Komfortkyla

För behagliga inomhusmiljöer

En effektiv kylanläggning är viktig för en god arbetsmiljö. För varje grad över +21°C minskar vår mentala prestationsförmåga med 5 % och olycksfallsrisken ökar med 3 %.

Låt oss hjälpa er att få en sval och skön arbetsplats och på så sätt behålla dina medarbetares produktivitet. Ta del av vårt erbjudande och beställ din luftkonditionering i god tid innan sommaren.

Teknikkyla

Rätt klimat i serverhallar

Datalagring blir allt viktigare i samhället. Men elektroniska komponenter alstrar mycket värme, vilket ställer höga krav på effektiv kylning för att undvika problem och avbrott. Bravidas kyllösningar säkerställer att i serverrum, datahallar och labbmiljöer håller rätt temperatur och rätt luftfuktighet.


Industri- och processkyla

Rätt temperatur, ventilation och komfortkyla är avgörande i många industriprocesser – i tillverkningsprocess, på verkstadsgolv och i fabrikshallar.

Bravida erbjuder allt från projektering till installation av avancerad teknisk kylutrustning. Vi jobbar med kylanläggningar av alla storlekar – allt från stora nedkylningsanläggningar till  mindre kyl- och frysrum, VVS och värmeåtervinning.

Serviceavtal Vi erbjuder flera olika typer av serviceavtal, här kan du läsa mer om dem

Ishallar

Bravida har stor erfarenhet av ishallsanläggningar. Vi kan både projektera och installera hela anläggningar samt sköta kontinuerlig service, vilket vi i dagsläget gör på ett stort antal ishallar i Sverige.

Vi arbetar alltid med naturliga köldmedier. 

Larmbevakning av kylsystem

Att mäta är att veta

Bravida har digital insatsberedskap dygnet runt. På så sätt kan vi ta emot systemlarm, utföra diagnostik och lösa problem i kylsystemet. Styr- och övervakningssystem ger oss full kontroll över temperatur och larm i din kylanläggning, vilket gör den säker och lättskött oavsett var i landet den finns.

Bravidas service- och jourverksamhet loggar både temperatur och ström samt hanterar larmstatistik och energirapporter som du som kund kan få nyttja via vårt energi- och klimatavtal?