Vattendimma är det bästa brandskyddet för turbinanläggningar

Vattendimma är ett lämpligt brandskydd för att skydda känslig utrustning, men varför? Bravida fick ett samtal med turbiningenjören Martin Rokka om varför han valde vattendimma när Rya kraftvärmeverk i Göteborg skulle ha ett nytt och säkert brandskydd.

Intervju Martin Puff.jpg

Martin Rokka är turbiningenjör på Göteborg Energi och ser till att turbinerna i kraftvärmeverken fungerar som de ska. Han ser också över brandsäkerheten för produktionsanläggningarna.

– Det handlar om att säkra upp att det finns ett brandskydd som fungerar bra i den här typen av anläggning, som är lite känslig. Jag tittar på säkerhet, funktion och underhåll och där är vattendimma överlägset. Sedan är det också krav från försäkringsbolaget på att ha ett säkert brandskydd för att få teckna en försäkring, säger han.

Gasen halon användes tidigare ofta som brandskydd i produktionslokaler med turbiner, men är numera förbjudet på grund av miljöskäl. Traditionellt sett har också släckmedel med koldioxid varit vanligt i industrilokaler.

– Men det är kvävande och farligt för människor och därför riskfyllt att använda. Sedan kräver koldioxid en hel del underhåll eftersom flaskorna ska inspekteras  med jämna mellanrum.

–Om koldioxidflaskorna  löses ut på grund av en brand är de sedan tomma. Visar det sig att branden inte är helt släkt är risken stor att det börjar brinna igen och då står du där utan brandskydd. Med vattendimma kan du fortsätta släcka eller återstarta stäckning om branden tar sig igen. Det är en viktig säkerhetsaspekt, säger Martin Rokka.

När det var dags att se över brandskyddet i Rya kraftvärmeverk föll valet på vattendimma. Metoden går ut på att släcka bränder genom att sprida mycket små vattendroppar i det utrymme som ska skyddas. De små dropparna gör att släckeffektiviteten ökar, vilket minskar behovet av vatten.

– Med vattendimma kyler vattnet bättre. Därför är det ett effektivt släcksystem. Skulle branden vara framme slipper du vattenskador och sanering eftersom systemet kräver mindre mängd vatten, säger Martin Rokka.

De små vattendropparna skapas när ett högt vattentryck strömmar ut genom små munstrycksöppningar. Vattendimman förångas sedan i brandlågorna och kyler branden.

–Eftersom det går åt en mindre mängd vatten behöver du inte dra lika tjocka rör som för traditionella sprinklers. Det är smidigt, säger Martin Rokka.

En annan fördel som han lyfter är att vattendimma kräver mindre underhåll än många andra brandskydd.

 – Du kanske behöver provköra någon pump någon gång och byta något filter, men utöver det är det i princip inget underhåll alls som krävs, det är något som man sparar mycket tid och pengar på.

Ytterligare en aspekt är miljön.

– Du slipper använda kemikalier. Dessutom används mindre vatten, vilket så klart är positivt ur hållbarhetssynpunkt, säger Martin Rokka.

Vattendimma är inget nytt, utan har används som brandskydd till havs under många år. Efter branden på passagerarefärjan Scandinavian Star utanför Lysekil 1990 ställdes krav på att passagerarfartygen skulle ha ett aktivt brandbekämpningssystem, såsom sprinkler eller motsvarande. Problemet var att traditionella sprinklers gav för stora fria vätskeytor och gjorde att fartygen riskerade välta. Då fick vattendimman sitt genombrott på den marina marknaden. Men det har gått trögare på land.

– Brandskyddsmarknaden är en traditionell bransch som styrs av många regler, krav och uppfattningar. Det är lite stelbent, men allt fler börjar få upp ögonen för vattendimma, säger Martin Rokka.

Sveriges första regelverk för vattendimma kom till 2019. Det innehåller krav på allt från projektering till installation, driftsättning och underhåll.

Tillbaka till Vattendimma