Vattendimma är ett hållbart, tryggt och säkert alternativ, perfekt för LSS-boenden

När Eketorp omsorg skulle välja brandskydd till sitt nybyggda LSS-boende blev valet vattendimma.

– En mindre vattenåtgång gör att vi inte behöver ha några stora tankar.
Dessutom är det ett säkert skydd för de boende och om vattendimman skulle lösas ut vid en brand blir det inga stora skador på fastigheten, säger Helena Broberg, verksamhetschef på Eketorp omsorg.

Intervju dimma helena broberg.jpg

På landet, utanför Nyköping driver Eketorp omsorg sin verksamhet. De har två boenden och en daglig verksamhet för människor med funktionsnedsättning, där de ska kunna få en meningsfull sysselsättning.

– Det är en lugn och lantlig miljö här och vi har extra fokus på djur och natur, berättar Helena Broberg.

I samband med att Eketorp omsorg byggde ett nytt gruppboende började de fundera på vilken brandskyddslösning som kunde vara bäst.

– Vi ville verkligen tänka till innan för att göra rätt val. Jag hörde talas om att vattendimma var lämpligt i LSS-boenden, men det var för mig ganska okänt och jag bestämde mig för att ta reda på mer.

Helena blev positivt inställd när hon fick mer information om vattendimma.

– En stor fördel med vattendimma är att det inte går åt så mycket vatten. Vi kunde ansluta till kommunalt vatten och avlopp och behövde inte ha några stora extra tankar, något som kan bli både komplicerat och kostsamt, säger Helena Broberg.

En annan fördel med vattendimma är att man undviker stora vattenskador om olyckan skulle vara framme.

– Skulle vattendimman lösas ut blir det inga stora skador på fastigheten. Det är kanske extra viktigt för oss som har personer med funktionsnedsättning som bor här. Det är jobbigt för dem med förändringar och att de ska behöva flytta ut under en renovering vill vi gärna undvika, säger Helena.

Ytterligare en fördel är att det är positivt ur en hållbarhetssynpunkt att det går åt mindre vatten.

–  Vattendimma känns som ett hållbart, men också ett tryggt och säkert alternativ. Jag skulle verkligen rekommendera andra LSS-boenden att satsa på vattendimma, avslutar Helena Broberg.

Tillbaka till Vattendimma