Bravida Service management

Bravida Service Management är Bravidas avdelning för teknisk drift av fastigheter och anläggningar.

Fastighetsdrift

Bostadsrättsförening? Fastighetsjour, tvätt- och vitservice, energioptimering. Klicka här för offert!

Vi utför drift av alla typer av fastigheter och anläggningar oavsett storlek. Där ser vi till att alla system samverkar optimalt, att inte driftstörningar inträffar och att du får hjälp direkt om problem skulle uppstå. Dessutom finns vi till hands när något går sönder.

Genom vårt kundcenter kan vi erbjuda en enkel och smidig hantering av dina ärenden med återrapportering och uppföljning av statistik och driftsinformation.

Produktionsdrift

Vi utför drift och underhåll åt energileverantörer och industrier, på produktionsanläggningar för värme, kyla, ånga, hetvatten eller elkraft.

Ingenjörsteknik / energioptimering

Bravida Service Management erbjuder ingenjörstjänster som förbättrar fastighetens eller anläggningens driftekonomi och miljöpåverkan. Vi hjälper till med långsiktiga planer och åtgärder för ånga, värme, kyla, ventilation, fjärrvärme, tryckluft, el och styranläggningar för fastigheter och produktionsanläggningar.

Jour

Tiden är dyrbar när ärenden är akuta. Vår jour finns beredd dygnet runt året om oavsett typ av fastighet eller anläggning. Vid avslutade jourutryckningar skickas en rapport som visar vad vi gjort och om vidare åtgärder behöver vidtas. Vi kan även erbjuda dagjour om din ordinarie personal är sjuk eller på utbildning.

Tvätt- och vitvaruservice

Vi ser till att tvätt- och torkmaskiner i tvättstugor och vitvaror fungerar, oavsett fabrikat. Vi erbjuder både jouravtal och serviceavtal, samt kan hjälpa till att byta ut gamla maskiner vid behov.

Storköksservice

Vi erbjuder service av storköksmaskiner och storköksutrustning, oavsett fabrikat. Vi hjälper till med både felavhjälpande och förebyggande service.

Kontakta Bravida Service Management