Teknisk drift av fastigheter och anläggningar

Bravida hjälper till med den löpande tekniska driften av alla typer av fastigheter och anläggningar. Vi ser till att alla system samverkar optimalt, att du inte råkar ut för driftstörningar och att du får hjälp direkt om problem skulle uppstå.

Tillsyn och skötsel av byggnader

Vi tillhandahåller tillsyn och skötsel av byggnader och dess tekniska installationer samt service och akut underhåll inom:

  • VVS 
  • EL ( styr)
  • Kyla
  • Bygg
  • Utemiljö

Våra kunder

Vi utför arbeten på förskolor, skolor, bostadsrättsföreningar och lokalbyggnader.

Kontakta oss