Industridrift

Inom industridrift erbjuder vi tjänster som drift, underhåll, optimering, projektledning och anläggningsutveckling av anläggningar inom värme, kyla, gas och ånga. Vi verkar inom energiproduktion och distributionssegmenten samt industrier, biogasanläggningar, industrifastigheter och dess undercentraler. Vi är den självklara samarbetspartnern som erbjuder hjälp med driftadministration, rapportering, revisions- och underhållsplanering. Tillsammans med kunden arbetar vi med ständiga förbättringar för att utveckla och optimera anläggningar för att uppnå bättre driftsekonomi och en minskad miljöpåverkan.

Våra styrkor

 

  • Vi har en unik bredd med möjlighet att skräddarsy lösningar för kundens behov.

  • Våra drifttekniker är certifierade enl. AFS 2017:3 KAT.1 och har kylcertifikat.

  • Vi erbjuder beredskap dygnet runt, året runt med egen personal i ett väl fungerande team.

  • Våra drifttekniker är utbildade för säker gashantering.

  • Vi tar rollen som föreståndare för brandfarlig vara.

  • Vi utför såväl planerat som akut underhåll så som svets, rörsvets, mekanik, smide och service med egna resurser som ingår i vårt team.

Kontakta oss