Förbättra inomhusluften med regelbunden ventilationsservice

Regelbundet underhåll av ventilationsanläggningar förbättrar luften inomhus och drar ner på kostnader. Bravida erbjuder alla typer av service inom ventilation och vi hjälper till med reparationer när det behövs.

Ventilationsservice, ventilationskontroll och rengöring

Fungerar ventilationen i fastigheten ordentligt? På Bravida kan vi bistå med regelbunden hjälp med obligatorisk ventilationskontroll (OVK), så du kan luta dig tryggt tillbaka. Kommersiella lokaler och fastigheters värme och ventilation står för en stor del av energiförbrukningen. En viktig uppgift är att vara proaktiv och se till att ventilationsflödet fungerar optimalt, både för klimatet och de människor som befinner sig i fastigheten. Genom att göra återkommande ventilationskontroller kan ni få vetskap om problem som kan uppstå.


Det kan röra sig om: 

 • Avvikande mätvärden
 • Flödesproblem
 • Förslitningar
 • Dålig lukt
 • Störande ljud
Bravidas ventilationstekniker

Ventilationsservice

​Åtgärda problemen i god tid

Ju längre du väntar, desto större kan problemen bli i slutändan. Där kommer vi in i bilden. Vi har lång erfarenhet av ventilationsservice och kan hjälpa till med allt från rengöring av ventilationskanaler till omfattande renoveringsarbeten. Vi kan agera draghjälp eller ta ansvar för hela ventilationsdriften.

 

Inom ventilationsservice hjälper vi till med:

 • Kontroll av intagsgaller, filterstatus och eventuellt filterbyte
 • Översyn av remdrift, axlar och lager
 • Rengöring av ventilationssystem
 • Kontroll av kilrep och kilrepsbyte
 • Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet 
 • Kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier
 • Energioptimering

En ventilationskontroll kan minska kostnader 

En ventilationskontroll gör att luften kan bytas ut i byggnaden regelbundet och det är ett lagkrav att ha en regelbunden OVK - Obligatorisk ventilationskontroll. Vi har tillgång till den behöriga personal som krävs för att utföra uppgiften och bistå med rengöring av ventilationen. Vi har kunskap om olika ventilationssystem som självdrag, frånluft och FTX (balanserad ventilation).


Det kan vara aktuellt med:

 • Filterbyte
 • Luftflödesmätning
 • Omfattande reparation

Ventilationsrengöring är A och O

Människor mår bättre när ventilationen fungerar. Därför måste inomhusklimatet vara behagligt för de som vistas i lokalen. En undermålig ventilation kan orsaka besvär på grund av mögel, fukt och damm. Det smutsiga systemet måste arbeta hårdare och därmed ökar energiförbrukningen. Smuts och beläggningar ökar brandrisken.


Ventilationskontroll och miljö

Elförbrukningen påfrestar miljön, men det är samtidigt inget företag eller verksamhet som kan vara utan el. Vi vill bidra till klimatsmartare lösningar där effektiviserade automatiska system och processer drar ner på den totala elanvändningen. En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är nyckeln till en bättre optimering och energieffektiv användning.

Kontinuerlig service och kontroll av ventilationen

Många faktorer måste stämma för att ventilationen i byggnaden ska fungera optimalt. OVK sker varit tredje år, men det också viktigt att göra mer regelbundna uppföljningar än så. Den behöver vara anpassad efter byggnadens storlek och mängden människor som vistas där varje dag. Ventilationsservice är din garant mot hinder på vägen. Vi hjälper er med mätningar och utvärderingar för att jobba proaktivt i den löpande driften och att hålla den standard som krävs vid en OVK-kontroll.   


Exempel på byggnader där vi utför ventilationsservice:

 • Hotell
 • Kontor
 • Skolor
 • Sjukhus
 • Industrier och anläggningar

Kontakta oss för ventilationsservice

Oavsett om du vill inleda ett längre samarbete där just er verksamhets ventilationssystem kontrolleras och optimeras, eller behöver snabb hjälp finns vi på Bravida till hands. Hör av dig till oss redan idag så undersöker vi vad du har för behov. Vi hjälper till i alla led och dokumenterar gärna verksamheten noggrant för att kunna ge specifika och hållbara lösningsförslag.