Allmänna reklamationsnämnden

Bravida accepterar och medverkar till att lösa eventuella reklamationer eller tvister med konsument vid allmänna reklamationsnämnden om konsumenten väljer att påkalla sådan tvistlösning. Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan konsumenter och företag och lämna rekommendation om hur tvisten ska lösas. ARN:s rekommendation är inte tvingande för någon part. Postadress till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se