Installationer av rörsystem

Genom vårt förvärv av Karlstads Processrör AB breddar vi vårt kunderbjudande när det gäller om- och tillbyggnad av processrör inom industrin. Karlstads Processrör har mångårig branschvana inom processindustrin och tar fram lösningar efter just ditt projekts förutsättningar.

Erfarna svetsare

Vår inriktning är rörmontage och installationer inom process- och energiindustrin. Vi möjliggör korta ledtider där vi följer ditt projekts alla delar, från förfrågan till slutinspektion. Det gör ditt projekt effektivare både vad gäller tid och ekonomi. Vid behov och önskemål tillverkar vi även specialanpassade rörkomponenter i vår egen verkstad.

Vi har svetskompetens för de flesta förekommande material inom branschen. Vi är väldigt noga med att driva projektet efter era önskemål och krav. Säkerheten kommer först för att inte drabbas av olyckor eller driftstörningar. Självklart är all vår personal utbildade inom SSG Entré och Heta Arbeten.

Kontakt