Inköp och leverantörer på Bravida

I vår bransch finns ett stort utbud av leverantörer, material och komponenter. Det finns mycket att vinna på att jobba smart med inköp. Därför har vi en enhetlig inköpsprocess och ett gemensamt inköpssystem i hela koncernen.

Bravidas centrala nordiska inköpsavdelning spelar en viktig roll i vår inköpsprocess. De förhandlar med våra leverantörer och tecknar ramavtal inom el, vs och ventilation/kyla samt indirekt material, till exempel bilar.

För tjänsteleverantörer jobbar vi dels på central nivå, dels på lokal nivå, beroende på typ av tjänst. Underentreprenörer upphandlas oftast på lokal nivå. 

Inköp av material

I samarbete med verksamheten har Bravidas inköpsavdelning tagit fram ett standardiserat urval av leverantörer och produkter som används av alla våra avdelningar – Bravidasortimentet.

De viktigaste kriterierna som tillämpas vid urvalet är:

  • Funktionalitet - Att produktens tekniska funktion uppfyller kraven.
  • Kvalitet - Här ingår bland annat garantier, risk för avvikelser, hur produkten kan kvalitetssäkras hos kund och service från leverantören.
  • Miljö - Låg miljöpåverkan prioriteras och att montage av produkten tillåter en god arbetsmiljö.
  • Pris och montage - Produktens pris samt kostnad för installationsarbetet.