Västerås datacenter

Bravida var huvudentreprenör för ett serverhallsbygge i Västerås på uppdrag av en konfidentiell kund.

Arbetet startade i februari 2023 och pågick till slutet av juli 2023. På arbetsplatsen fanns – förutom en 14,000 m2 stor serverhall – ett högspänningsställverk, ett område för processvattentankar, ett mellanspänningsställverk och reservkraftgeneratorer.

Vi har tidigare genomfört två liknande projekt för samma kund, där serverhallarna är i drift sedan 2021, respektive 2022.

critical-power-serverhall-2-690x460px.jpg

Om Bravidas leverans

Som generalentreprenör stod Bravida för tjänster inom både generalentreprenad och installationer.

Tjänster inom generalentreprenad:​

 • Anpassning och tillbyggnad av stålstommar
 • Brandklassade innerväggar
 • Tillfälliga arbeten
 • Kablage för övervaknings- och passersystem
 • Betongfundament för generatorer och vattentank
 • Detaljritningar
 • BIM-samordning

Installationer inom El, Kraft, VS, Vent och rör:

 • HVAC​
 • Kyla
 • Bränsleledningar för generatorer
 • Elkraft
 • Belysning
 • Sprinkler​
 • Övervaknings- och passersystem

Projekteringsansvar för bygg och installationer ligger hos kunden.