Så ska Bravidas unga medarbetare stärka företagets framtid

Bravida tar ett stort steg framåt genom att etablera Young Advisory Board (YAB), där unga medarbetare från hela Norden samlas för att bidra till företagets framtid. Genom att välkomna nya perspektiv och idéer skapar Bravida en plattform för innovation och kreativitet. Bravidas vd Mattias Johansson är nöjd och glad efter den första dagens workshop om hur Bravidas affärsplan ska bli verklighet.

– Det har kommit fram många bra idéer och tankar, säger Mattias Johansson, Bravidas vd.

Nyhet

YAB-members690x460px.jpg

Det är en nöjd och glad vd som tar emot oss i ett konferensrum på huvudkontoret vid Telefonplan i Stockholm. Han har precis lyssnat, diskuterat och svarat på frågor med 15 utvalda medarbetare under Bravidas första Young Advisory Board, eller ”yabben” som det kallas internt.

Bravidas vd Mattias Johansson ser fram emot att kunna dra nytta av de unga medarbetarnas kunskap och idéer för att säkerställa företagets framtid.

– Det här är ett initiativ som speglar Bravidas engagemang för att vara i framkant och möta framtidens utmaningar, säger Mattias Johansson.

Varför startade ni det här initiativet?
– Andreas Olofsson, vår HR-chef, och jag började prata om hur vi skulle få affärsplanen att hända. Vad det är som stoppar upp. Hur får vi en second opinion på att det vi gör kanske är rätt? Hur får vi input från de som är lite närmare kunderna?

Hur kommer det att fungera rent praktiskt? 
– Vi får input från diskussionerna som deltagarna har haft under de här två dagarna. Därefter samlar vi upp och delar med oss till styrelsen. I höst kommer deltagarna i YAB få återkoppling om hur deras input har påverkat affärsplanearbetet.

Ni har haft en uppsättning workshops och diskussioner. Kan du berätta om dem?
– Dels har vi avhandlat vad de tycker vi ska göra mer av och vad det är som saknas för att få affärsplanen att bli verklighet. Hur ska vi få montören som möter kunden att bli en del av affärsplanens strategi? Men vi har också diskuterat vad det är som gör att man inte har lyckats. Det har kommit fram många bra tankar och idéer, och vi har haft bra diskussioner.

Vad hoppas du att Young Advisory Board kan bidra till att förändra? 
– Bara genom att lyssna så märker vi vilka skruvar som behöver justeras. Jag är helt övertygad om att vi nu har fått ett antal ambassadörer som säkert är framtida ledare inom Bravida. Det här plattar till organisationen ännu mer och undanröjer hindren för att vi ska bli ännu snabbare i vår förflyttning. För vi måste förändra oss. Det har man ju sett de senaste tre åren. Det enda som är säkert är att vi måste bli ännu bättre på att anpassa oss till förutsättningar som vi inte visste kunde hända.

Vad ser du fram emot med den här satsningen?
– Direkt efter mötet så kände jag ”När kan vi träffas nästa gång?”. Det är ett avbrott i min vardag där jag får fylla på med goda idéer, energi och framtidsförväntningar. Vi kommer göra detta flera gånger.

Varför är det viktigt att engagera nya medarbetare? 
– Det ger nya vinklar, nya argument. Erfarenheten nya medarbetare bär med sig är viktig. De kan till exempel ha jobbat på ett annan typ av företag eller en konkurrent.

Hur ska Bravida bli en attraktiv arbetsgivare för unga?
– I Bravida kan man jobba med allt ifrån planering och design, till själva utförandet, service, underhåll och renovering. Vi är hela kedjan. Och vi gör det på digitalt sätt. De som gillar digitala arbetssätt har väldigt utmanande arbetsuppgifter hos oss. Men jag tror inte vi har varit tillräckligt bra på att berätta detta.

Vilka speciella utmaningar finns inom branschen idag när det gäller att rekrytera nya talanger?
– Mångfald är en utmaning. Vi vill ju bli fler kvinnor, först och främst. Men mångfald är mer än bara kön. En annan utmaning är antalet resurser som finns tillgängliga för den här stora omställningen. Men det måste hela branschen bli bättre på. Vi ska ju inte plocka talanger av varandra, vi ska ju se till så att det kommer fler talanger till branschen. 

Vad tar du med dig från de här dagarna?
– Att det är kul att hänga med unga personer. Men också deras frågestund och de frågorna de ställde till mig. Det var oerhört relevanta frågor. Diskussionen vi hade gjorde att jag fick mer förståelse för deras situation i verksamheten.


Möt några av deltagarna som delar med sig av deras upplevelse med Young Advisory Board.

Eli, William och Sören berättar