Bravida installerar för 70 miljoner i samverkansprojekt på Liseberg

Liseberg bygger ett nytt hotell i samband med sitt 100-årsjubileum 2023. Projektet är en samverkansentreprenad med NCC som huvudentreprenör. Bravida har fått i uppdrag att utföra projektering, el och teleinstallationer i projektet, till ett ordervärde om 70 miljoner kronor. 

Pressmeddelande

Göteborgs stora nöjesfält Liseberg firar 100 år under 2023 och bygger inför jubileet ett nytt hotell – Liseberg Grand Curiosa Hotel. Det kommer att bli ett fantasifullt familjehotell med barnens upptäckarlust i centrum. Bravida är en del i samverkansentreprenaden och kommer att stå för projektering, el och teleinstallationer i projektet.

– Bravida är en stor aktör på marknaden med lokal förankring, det är en trygghet för både oss och kunden. Vi har en god förståelse för varandras arbetsprocesser samt öppenhet och transparens – vilket är viktigt i den här typen av projekt. Efter ett väl fungerande samarbete i Fas 1 blev det därför naturligt att fortsätta vårt samarbete även i Fas 2, säger Andreas Widegren, Inköpsansvarig på NCC

Anläggningens tema är inspirerat av Göteborgs historia och det Ostindiska Kompaniet. I projektet blir en viktig del för Bravida att anpassa alla installationerna till tematiseringen.

– Den nära dialogen blir avgörande i samarbetet med vår uppdragsgivare. Det är ett viktigt förtroende där vi på Bravida har valts utifrån kompetens och organisation. Vi är mycket stolta över uppdraget, säger Tomas Thiel, avdelningschef, Bravida Göteborg.

Ordervärdet är beräknat till 70 miljoner kronor och projektet beräknas sysselsätta i snitt mellan 20-25 Bravidamedarbetare. Projekteringen har startat och projektet beräknas vara klart det första kvartalet 2023. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray, kommunikations- och pressansvarig Sverige, 076 852 38 11, liselotte.stray@bravida.se