Bravida installerar i Komatsu Forests nya framtidssäkrade fabrik i Umeå

Komatsu Forest AB bygger en ny, framtidssäkrad fabrik med fokus på hållbarhet och Internet of Things. Peab är huvudentreprenör och Bravida har fått i uppdrag att utföra samtliga installationer inom el, vs, ventilation och sprinkler.

Pressmeddelande

Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner och är verksamma på alla viktiga skogsmarknader. Nu storsatsar Komatsu Forest och bygger en ny framtidssäkrad fabrik i Umeås västra utkant.

Den 40 000 m2 stora anläggningen har ett stort fokus på hållbarhet och IoT och kommer att vara koldioxidneutral i sin produktion. Projektet är ett samverkansprojekt där Peab är huvudentreprenör. Bravida har fått i uppdrag att utföra samtliga installationer inom el, vs, ventilation och sprinkler.

– Vi har goda erfarenheter från tidigare samverkansprojekt med Bravida vilket förenklade beslutet att tillsammans med vår beställare Komatsu anlita Bravida som installatör inför uppförandet av framtidens industrilokaler. Projektet har en ambitiös tidsplan och det är en trygghet att arbeta med Bravida som är en lokal aktör och har ett starkt helhetserbjudande inom alla dicipliner, säger Lennart Lundgren, arbetschef, Peab.  

I projektet ska såväl geoenergianläggning som solcellsanläggning installeras och uppfylla alla krav på energimål enligt Miljöbyggnad Guld.

– Genom våra installationer bidrar vi på Bravida till att Komatsu Forest kan nå sina högt satta hållbarhetsmål för en koldioxidneutral produktion. Med resurseffektiva installationer kan man kraftigt begränsa en anläggnings klimatpåverkan. Det kan handla om allt från LED-belysning till rätt ventilationsinställningar, säger Peter Norrman, projektchef, Bravida, division Nord.  
    
Installationsarbetet startar i maj 2020 och projektet beräknas vara klart i november 2021. Cirka 80-100 medarbetare från Bravida kommer att vara engagerade i projektet. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray, kommunikations- och pressansvarig Bravida Sverige, liselotte.stray@bravida.se, +46 768 52 38 11